(38) Rasmus Sørensen og (39) Ane Nielsdatter


RS blev født ca. 1785, - sandsynligvis i Søften Sogn, som søn af Søren Rasmussen og Kirsten Olesdatter. Jeg ved ikke hvor AN er født.

RS og AN blev gift 29.6.1810 i Søften Sogn. "Den 11te Juni 1810 blev her i Præstegaarden kundgjort forehavende Ægteforbindelse mellem Ungkarl Rasmus Sørensen og Pigen Ane Nielsdatter begge af Zeuthen. Som disses Forlovere, underskrive

Zeuthen d 11te Juni 1810 Jens Madsen & Christen Clemmensen

Ovenstaaende forlovede bleve copulerede i Zeuthen Kirke, Fredagen den 29de Junii 1810-".

De fik følgende børn:

AN "forsvinder" uden at være inskrevet som død i kirkebogen.

1819 - 21 ægter RS Maren Sørensdatter, som var tjenestepige hos ham. De fik to børn.

RS "Gaardmand i Zeuthen" døde 7.6.1824 i Søften Sogn, 39 år gammel. Han blev begravet 15.6.1824.


Tilbage til Anetavlen
Hjem